Polityka Prywatności

Dzień dobry,

Przygotowałam dla ciebie dokument, w którym znajdziesz informacje o tym jak przetwarzane są Twoje dane oraz w jaki sposób wykorzystuje pliki cookies.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

 1. Grzegorz Wolny, ul. Klonowa 6B, 76-010 Polanów, NIP: 499-048-58-94

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Pozyskanie Twoich danych osobowych

Twoje dane pozyskuje w związku z Twoimi aktywnościami obsługiwanymi przez transakcjami dokonywanymi przez ciebie w moim sklepie. Dane osobowe podawane w formularzach i na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawionych

Rodzaj danych osobowych

Aby zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie, a tym samym zawrzeć i wykonać umowę, czyli dostarczyć Tobie produkty wymagam podania:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail,
 • Adres do wysyłki,

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mogła zawrzeć z Tobą umowy kupna-sprzedaży, a w konsekwencji nie będziesz mógł zakupić produktów w moim Sklepie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa – przykładowo przepisy rachunkowe lub podatkowe – mogę prosić Cię o podanie innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami, wskazanie innych Twoich danych jest dobrowolne.

Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W celu uzyskania informacji możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: wolna@bransoletki-damskie.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna: Art. 6 ust 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną, przede wszystkim w celu:

 • Zrealizowania transakcji, w tym płatności za zakupione produkty w Sklepie oraz dostarczenia ich do Ciebie,
 • Zrealizowania reklamacji bądź innych Twoich zgłoszeń kierowanych drogą elektroniczną
 • Kontaktowania się z Tobą, m.in. w celach związanych ze świadczonymi usługami,
 • Umieszczenie dodanych przez Ciebie komentarzy na naszych stronach
 • Kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail
 • Monitorowanie Twojej aktywności w Sklepie w celu przeprowadzania badań i analiz (także pod kątem funkcjonalności Sklepu), poprawy działania usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • Zapewnienie obsługi usług płatniczych i pocztowych,
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych
 • W celu powiadomienia Cię o nowościach oraz artykułach na naszych stronach poprzez newsletter

Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do tego. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. prawo wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych,

2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami po adresem e-mail: wolna@bransoletki-damskie.pl

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres wolna@bransoletki-damskie.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług na Twoją rzecz czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

1. H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68, – w celu przechowywania Twoich danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze sklepu na serwerze oraz w celu przechowywania Twoich danych zawartych w korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej

2. WordPress.org – dane przechowywane gdy dodasz komentarz

3. Poczta Polska lub Paczkomat – w celu dostawy złożonego zamówienia pod wskazany przez Ciebie adres

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. W związku z korzystaniem z usług Google, może dochodzić do przekazywania Twoich danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach amerykańskich. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • Statystycznych i archiwizacyjnych.

Pliki cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia z którego łączysz się. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedyne przez serwer który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pomocą formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies